Pelle Snickars

Moderna tider 1936

Vad ser och hör samtida algoritmer för mönsterigenkänning när de appliceras på mediehistoriskt källmaterial? All historieskrivning kräver tolkningsarbete, men vilka algoritmiska uttolkningar av det förflutna åstadkommer mjukvara? MODERN-36 är ett empiriskt orienterat forskningsprojekt som studerar hur maskiner tolkar vardagliga modernitetssymboler i medialt arkivmaterial från 1936. Med utgångspunkt i fotografiska och audiovisuella samlingar analyserar projektet hur modernt Sverige egentligen var, samtidigt som det utforskar hur datadrivna metoder kan hjälpa oss förstå modernitetens historia på nya sätt. MODERN-36 undersöker därför hur artificiell intelligens och maskininlärningsmetoder kan främja ny kunskap om svensk modernitet, och samtidigt kritiskt granska olika algoritmiska verktygslådor för studiet av det förflutna. Projektet kommer att använda tre dataset från 1936: 15,000 digitaliserade fotografier från DigitaltMuseum, samtliga radioprogram från Radiotjänst, samt alla veckorevyer och kortfilmer av Svensk Filmindustri. Forskningen fokuserar på modernitet i relation till genus, urbanitet och industrialisering – och kommer att: (1.) utforska hur mjukvara kan hjälpa historiker att nå ny historisk kunskap, (2.) att konstruera mellanstora och kurerade dataset som ökar den vetenskapliga kapaciteten hos mediehistoriskt källmaterial, samt (3.) granska vad algoritmiska igenkänningstekniker och maskiner kan – och inte kan – identifiera i mediehistoriska dataset.
Bidragsförvaltare
Lunds universitet
Diarienummer
P21-0012
Summa
SEK 5 955 000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Medievetenskap
År
2021