Stephen Marr

Praxis och politik av klimatanpassning och lindring i städernas marginaler: Detroit ur ett jämförande perspektiv

Under min sabbatsperiod (augusti 2022 – Juni 2023) tänker jag skriva en artikelserie om vardaglig praxis och politik för anpassning och lindring av klimatförändringar i Detroit. Texterna sammanför empiriska resultat och teoretiska innovationer som utvecklats i ett FORMAS-finansierat projekt, The Practice and Politics of Urban Climate Adaptation and Mitigation Efforts at the Margins (2018-2020). Projektet undersöker hur stadsbor i Detroit hanterar klimatförändringar i extremt ojämlik miljö och där statens närvaro är ojämnt fördelad. De föreslagna artiklarna följer två spår. De första två artiklarna bygger på intervjuer, etnografisk observation och dokumentanalys för att beskriva vardagligt infrastrukturskapande i Detroit ur både historiskt och samtida perspektiv.
Två andra artiklar jämför Detroit med Lagos respektive Lusaka för att utforska gemensamma utmaningar relaterade till hållbar urbanism och socioekonomisk rättvisa. Samtliga artiklar förespråkar behovet av att betona klass, ras och ojämlikhet i ett samtal kring klimatförändringar och hållbarhet, liksom vikten av att inkludera marginaliserade medborgares kunskap och perspektiv i planeringsprocesser — i alla led, från konceptualisering till genomförande. Sabbatsapplikationen innebär en förlängd vistelse vid Wayne State University i Detroit under hösten 2022.
Bidragsförvaltare
Malmö universitet
Diarienummer
SAB21-0056
Summa
SEK 1 223 000,000
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Övrig annan samhällsvetenskap
År
2021