Helena Malmström

Stone Age Ajvide revisited – intra-site variation, genetic- and social kinship

Arkeogenetisk forskning har visat sig vara ett värdefullt redskap för att utröna kopplingar mellan olika grupper och påvisa folkvandringar i förhistoriska populationer. På senare tid har många efterfrågat ett större fokus på den (substantiella) variation som finns inom grupper. För att undersöka detta krävs dock både en väldokumenterad och välbevarad lokal – som till exempel Ajvide. Här finns 85 gravar med totalt 89 gravlagda individer som har kopplats till den Gropkeramiska kulturen (GRK). Människorna här begravde vanligtvis sina döda i enkelgravar, men dubbel, trippel-gravar och så kallade ”paketgravar” finns också, likväl som slumpmässigt spridda fragment av människoben. Det finns flera ”typiska” GRK”-föremål i gravarna, men även mer ”exotiska” föremål. Vi syftar till att undersöka sociala strukturer inom lokalen, men även olika individers släktskap. För att göra detta, använder vi ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, där vi undersöker samspelet mellan eventuella släktskap, rörlighet och det arkeologiska källmaterialet. Genom att analysera DNA, strontiumprofiler och fyndkontexter hos de gravlagda på Ajvide önskar vi förstå såväl rörelsemönster som eventuella genetiska och sociala släktskap inom lokalen. Detta kommer att öka vår förståelse för hur man såg på släktskap och hur samhället var uppbyggt i en av de sista stora jägar-samlarsamhällena.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P21-0266
Summa
SEK 4 842 000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Arkeologi
År
2021