Anna Watz

Att gestalta "det kvinnliga": Ett möte mellan surrealism och feminism

Detta projekt undersöker skärningspunkten mellan två feministiska traditioner som växte fram på 1970-talet – den ena teoretisk och den andra estetisk. Inom feministisk teori uppstod i Frankrike en poststrukturalistisk gren, vilken sökte förstå, teoretisera och gestalta det som man menade blivit undertryckt i Västvärldens filosofiska diskurser och hela språkutformning: kvinnan och den kvinnliga erfarenheten. 1970-talet var också en tid då en ny generation kvinnliga surrealistiska konstnärer och författare förenade surrealismens strävan efter att gestalta det omedvetna med en tydlig feministisk agenda. Min forskning visar att dessa gruppers konstnärliga och teoretiska uttryck utformades i relation till varandra. Genom att etablera och undersöka sambanden mellan deras politiska, teoretiska och estetiska uttryck visar projektet hur surrealistiska principer finns inskriva i den franska poststrukturalistiska feminismen, samtidigt som denna i sin tur lämnar tydliga spår i surrealistiska kvinnors litterära och konstnärliga produktion från 1970-talet och framåt. Projektet, som kommer att resultera i en färdigställd monografi med titeln Surrealism and Feminine Difference, är den första studie som etablerar och undersöker kopplingarna dessa grupper emellan. Dessutom bidrar projektet till att utmana den gängse historieskrivningen när det gäller både surrealismen och den poststrukturalistiska feminismen.
Bidragsförvaltare
Linköpings universitet
Diarienummer
SAB22-0008
Summa
SEK 1 156 500
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Litteraturvetenskap
År
2022