Ingvild Almås

(O)rättvis ojämlikhet på arbetsmarknaden —en global studie

Hur upplever medborgare i olika samhällen rättvisan i ojämlikheter? Att svara på denna fråga utgör nyckeln till att tolka inkomstojämlikheters beständighet, att förstå politisk polarisering och att informera oss om utformningen av en politik som säkerställer allmänhetens stöd för det ekonomiska systemet.

Medborgare kan uppleva ojämlikhet som orättvis då de faktiska ojämlikheterna inte är förenliga med deras rättvisepreferenser eller därför att de har förvrängda åsikter vad gäller inkomstfördelningen och källor till ojämlikhet. Tidigare studier har 1) fått fram preferenser och åsikter och 2) tillhandahållit flexibla sätt att mäta orättvisa genom att använda observerbara data. Till dags dato finns det inget sammanhängande ramverk som gör det möjligt för forskare att använda en kombination av dessa element.

I detta projekt tillhandahåller vi ett sådant ramverk och använder det för att mäta och analysera upplevd orättvisa för en heterogen uppsättning av 30 länder världen över. Vi kommer att utveckla en ny undersökningsmodul som förenar information om i) rättvisepreferenser, ii) åsikter vad gäller ojämlikhet och iii) observerbara data på individuella egenskaper och inkomster. Vi kommer att använda dessa data i vårt ramverk för att tillhandahålla mått på upplevd orättvisa världen över och diskutera hur de relaterar till en mångfald av sociala fenomen inklusive stöd för omfördelning, tillit till regeringen och stöd för demokrati.
Bidragsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
P22-0564
Summa
SEK 7 818 000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Nationalekonomi
År
2022