Karl Wennberg

Demografisk mångfald i organisationer

Projektet bygger vidare på ett långsiktigt forskningsprogram om demografisk mångfald i organisationer som börjat röna internationell uppmärksamhet. Forskningen syftar till att identifiera ’social mekanismer’ som underlättar att bryta den stadigvarande ’homosociala reproduktionen’ till bolagsstyrelser och ledningsgrupper som fortfarande utmärker svenska företag. Metodiken bygger på detaljerad statistisk analys av svensk företags- och individdata som nyttjar exogen variation för att identifiera orsakssamband, i kombination med illustrerande fallstudiedata. Tentativa resultat påvisar att demografisk mångfald i organisationer kan påverkas av ledarskapet, men framförallt betingas av den lokala arbets- och bostadsmarknaden. Stora organisationer förändras långsamt och lejonparten av variabiliteten i deras mångfald beror på organisationernas ursprung, d.v.s. deras grundare och i vilken omgivning företagen grundas. Grundare med breda sociala nätverk från tidigare arbetsplatser och/eller med tillgång till personliga förebilder i sin närhet tenderar att rekrytera mer etniskt och könsmässigt mångfacetterade bolagsstyrelser, och genomföra mer jämställda anställningsbeslut. Nästa steg i forskning är att undersöka om sådan förebildseffekter kan identifieras även i större organisationer. Genom att identifiera sociala mekanismer som förbättrar jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet bidrar forskningen till viktiga samhällsmål.
Bidragsförvaltare
Handelshögskolan i Stockholm
Diarienummer
SAB23-0090
Summa
SEK 568 516,000
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Företagsekonomi
År
2023