Carl Johan Orre

Digitalt när det är möjligt, fysiskt när det är nödvändigt: En utforskning av Ängelholms sjukhus digifysiska värld

Ängelholms sjukhus står inför stora utmaningar på grund av Covid-19-pandemin, en åldrande befolkning och kampen för att behålla och rekrytera personal. För att bekämpa dessa utmaningar har sjukhuset som mål att bli ett innovationssjukhus som ska främja utvecklingen av ny teknik, nya metoder och arbetsprocesser för att stödja framtidens hälso- och sjukvårdssystem. Sjukhuset arbetar för att inrätta en innovationsavdelning för att stödja utvecklingen av person-centrerad vård och underlätta innovations- och utvecklingsaktiviteter inom organisationen. Sjukhuset vill här utveckla användningen av verksamhetens digitala resurser och tjänster effektivt för att fatta informations-drivna beslut på alla nivåer. Behovet av att förbereda verksamheten för den nya digitala vårdmiljön, SDV, som införs 2026 är en viktig prioritet. Detta projekt syftar till att förstå hur befintliga och nya digitala metoder påverkar sjukhusets digitala och fysiska miljöer. Projektet kommer att undersöka sjukhusets befintliga och framväxande digitala praktiker ur patienternas och vårdpersonalens perspektiv. Projektet kommer att använda en skräddarsydd etnografisk metod för att utforska digitala praktiker i sjukhusorganisationen, där teoretiska ramar kommer att informera analysen av de digitala interaktiva landskap som patienter och vårdpersonal navigerar i. Projektets resultat kommer att bidra till att identifiera kompetensbehov och villkor för utveckling och innovation på sjukhuset.
Bidragsförvaltare
Ängelholms sjukhus
Diarienummer
FX23-0022
Summa
SEK 2 573 717,000
Stödform
RJ Flexit
Ämne
Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
År
2023