Dalia Abdelhady

Lära sig att arbeta, lära sig att lyckas: en jämförande studie av invandrarbarn

Den här boken bygger på 15 års etnografisk forskning från flera olika platser och utforskar integrationen av invandrarbarn (andra generationen), mer specifikt erfarenheterna hos barn till mexikanska invandrare i USA, barn till nordafrikanska invandrare i Frankrike och barn till turkiska invandrare i Tyskland. De tre grupperna har valts ut för att de är de största invandrargrupperna i respektive land, vars integration ofta anses vara ofullständig och ibland till och med problematisk. Analysen bygger på invandringsteorier som neoassimilation, segmenterad assimilation och komparativ integrationskontext. För att redogöra för samspelet mellan olika institutionella arrangemang och subjektiva erfarenheter och agens när det gäller socioekonomisk integration används även Bourdieus begrepp social reproduktion samt socialt och kulturellt kapital. I boken utforskas invandrarbarns erfarenheter i skolor och på arbetsmarknaden. Vidare kartläggs barnens utveckling och den egna uppfattningen om integration, liksom förhoppningar och drömmar, svårigheter och möjligheter samt prestationer. Förutom att erbjuda en detaljerad redogörelse över barnens egna erfarenheter utgör boken en typologi av erfarenheter som kan bli användbar för framtida forskning på området. Analysen, som med sin omfattning är sällsynt inom migrationsstudier, ger en djupgående longitudinell och jämförande analys och erbjuder ett teoretiskt och empiriskt tillskott, användbart både för akademiker och beslutsfattare.
Bidragsförvaltare
Lunds universitet
Diarienummer
SAB23-0074
Summa
SEK 1 707 995,000
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
År
2023