Niklas Salmose

Medieringar av nostalgi: Estetik, intermedialitet, ekologi

Denna studie är den första i sitt slag som utforskar nostalgins estetiska och intermediala potential. Nostalgistudier är en tvärvetenskaplig forskningstradition på uppgående, men den har framför allt fokuserat på tematiska, politiska, historiska och sociologiska förhållningssätt till nostalgi. Denna studie fyller ett viktigt tomrum som skapar ökad förståelse för hur nostalgin samspelar i vår samtid och hur den medieras och representeras. Studien utforskar också hur nostalgin kopplas till ekokritiska frågeställningar.
Bidragsförvaltare
Linnéuniversitetet Växjö
Diarienummer
SAB23-0094
Summa
SEK 1 321 435
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Medievetenskap
År
2023