David Sausdal

Skandinaviska misstankar: En studie av privata utredningar, "åt sidan" övervakning och social paranoia

Vi övervakar varandra. I dagens samhälle är vi inte längre enbart bevakade av traditionella Orwellska aktörer, utan även i ökande grad av den lokala butiksägaren, våra grannar, familj, vänner och ovänner. Misstanken, noterar Guittet och Brion (2017), har blivit normaliserad. Den har blivit en del av vardagen och så har även därmed människors vardagliga ansatser till övervakning. Detta forskningsprojekt ämnar gå till djupet med denna utveckling genom att utforska orsaker och konsekvenser av en 'social paranoia'. Specifikt kommer denna överlappning mellan misstanke och övervakning att studeras genom att fokusera på den anmärkningsvärda trend som präglat uppsvinget av användningen av privatdetektiver. Där den tidigare forskningen har koncentrerat sig på olika övervaknings-praktiker och -teknologier, har just den ökade användningen av privatdetektiver tyvärr inte uppmärksammats i samma utsträckning. Där övervakning ofta har accepterats som kontrollorienterad eller, i växande utsträckning, kommersiell eller politisk, representerar privatdetektiver/-utredningar en mer relationell och "åt sidan" övervakningspraktik som möjliggjorts av människors växande känsla av otrygghet, brist på tillåt och oro. En studie av användningen av privata utredningar i Skandinavien kommer därmed inte enbart ge insikt i privatdetektivers praktik; det kan även ses som en intressant casestudie av den nära paradoxala paranoia som har kommit att kännetecknas annars välmående välfärdsstater.
Bidragsförvaltare
Lunds universitet
Diarienummer
P23-0556
Summa
SEK 3 672 976,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Socialantropologi
År
2023