Marianne Gullberg

Språkinlärning och flerspråkighet i transdisciplinärt perspektiv (TEAM)

Att lära sig ett nytt språk och bli flerspråkig öppnar många nya, viktiga möjligheter i livet. Men det är välkänt att vägen dit kan vara lång och krokig, för vissa mer än för andra. Varför är det så? Konstigt nog har forskningen ännu inga entydiga svar. Trots att språkinlärning och flerspråkighet är komplexa fenomen studeras de ofta som om enskilda faktorer som t.ex. ålder eller socioekonomiska omständigheter ensamma kunde förklara den variation vi ser. Dessutom beforskas dessa faktorer i separata discipliner med liten kontakt vilket leder till fragmentarisering av vår kunskap. Det kan förklara varför forskningen inte tydligt lyckats svara på grundläggande frågor. Forskningsprogrammet TEAM avser därför att sammanföra discipliner i en transdisciplinär ansats och undersöka hur språkliga, kognitiva, neurologiska och sociala aspekter samverkar i språkinlärning och flerspråkighet istället för att studera dem en och en, och hur de samverkar både på individnivå och i social interaktion. Empiriskt studerar vi språkbruk i tal och förståelse, motivation och språkliga sociala aktiviteter hos barn och vuxna, hos olika neurotypiska grupper, och hos en- och flerspråkiga talare. Vi tillämpar beteendevetenskapliga och neurokognitiva metoder. Ytterst avser TEAM är att utveckla en integrerad, transdisciplinär modell av variation i språkinlärning och flerspråkighet som kan generera nya hypoteser och föra tillämpad och translationell forskning framåt.
Bidragsförvaltare
Lunds universitet
Diarienummer
M23-0052
Summa
SEK 29 290 000
Stödform
RJ Program
Ämne
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
År
2023