Marina Nistotskaya

Statlig kapacitet, demokrati och aktuella globala utmaningar

Begreppet statlig kapacitet har nyligen upplevt en hastig ökning, vilket har uppnått status som en "nyckeldeterminant för utveckling" och lett till en blomstrande mängd tvärvetenskaplig litteratur om orsaker och effekter av statlig kapacitet. Litteraturen förblir dock fragmenterad eftersom innehållet i begreppet inte bara ifrågasätts, utan ofta blandas ihop med andra begrepp, såsom förvaltningens kvalitet, vilket orsakar bristande konsensus om de mekanismer genom vilka statlig kapacitet "levererar" socialt viktiga resultat . Dessutom har orsakerna till varför vissa politiker har högre statlig kapacitet, men de flesta sitter fast i en "fälla" med låg kapacitet förblivit understuderade. Därför är huvudsyftet med detta sabbatsprojekt att skriva en bok som kommer att syntetisera insikterna från befintlig litteratur med min egen forskning på 10 år, och att ge svar på långvariga olösta frågor som relationen mellan demokrati och statlig kapacitet och digitalisering av statens kapacitet och hur det påverkar regeringens svar på aktuella globala utmaningar som global pandemi. Jag ansöker om bidraget 1) för att genomföra forskning redan på ett framskridet stadium och producera ett manuskript redo att publiceras; 2) samarbeta med flera av världens ledande forskare i dessa ämnen vid flera USA-baserade forskningscentra.
Bidragsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
SAB23-0047
Summa
SEK 1 865 080
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
År
2023