Sebastian Linke

Att fiska efter lösningar: Expertis och legitimitet i förvaltningen av fiske och marina miljöer

Hur man på bästa sätt ska skapa och använda kunskap för en hållbar miljöstyrning är en mycket angelägen fråga i vår tid. Det handlar om att förena trovärdig expertis från olika aktörer (forskare och andra experter) i processer som anses vara demokratiskt legitima. Dessa två styrningskomponenter (expertis och legitimitet) kan dock vara i konflikt när vetenskapsbaserade expertråd informerar styrningen av de gemensamma tillgångarna. EU:s fiskeförvaltning, som fungerar som empiriskt fall i detta bokprojekt, är ett huvudexempel på denna spänning. Boken är uppdelad i en konceptuell del som introducerar olika teoretiska perspektiv på expertis och legitimitet inom miljöstyrning, och en empirisk del som fokuserar på fiske och havsförvaltning utifrån dessa teorier. Detta fält saknar fortfarande ett sammanhängande bidrag ur ett kritiskt samhällsvetenskapligt perspektiv som undersöker samspelet och ömsesidiga beroenden av expertis och legitimitet och vad det innebär för olika aktörers möjligheter till inflytande. Boken syftar till att fylla denna lucka och bidrar till pågående forskningsdebatter för att bygga långsiktigt hållbar resursförvaltning, som också inkluderar sociala aspekter av hållbarhet (social rättvisa, maktfördelning och delaktighet). Ur detta sammanhang dras också lärdomar för miljöstyrning och hållbarhetsforskning i allmänhet. Projektet inkluderar forskningsbesök vid universiteten i Wageningen (hösten 2023) och Tromsø (våren 2024).
Bidragsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
SAB22-0039
Summa
SEK 1 347 500,000
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
År
2022