Rustamjon Urinboyev

Förståelsen av islamisk rättskultur och migration genom etnografisk och arkivforskning: Gästforskning och boende på svenska forskningsinstitutet i Istanbul

Detta är en ansökan gällande en 5-månaders gästforskningsvistelse (1 maj-30 september 2020) vid svenska forskningsinstitutet i Istanbul (SRII). Valet av värdinstitutet motiveras av den sökandes pågående forskningsprojekt som har direkt relevans för värdinstitutets (SRII) akademiska fokus på Turkiet, Mellanöstern och Centralasien. Det övergripande syftet med forskningsupplevelsen vid SRII är att upprätta ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete mellan den sökande och personalen på SRII inom ramen för två forskningsmål/delprojekt): (1) islamisk rättskultur i post-sovjetiska Centralasien, och (2) migration, skuggekonomi och parallella rättssystem i Istanbul. Avsikten är att denna gästforskningsvistelse ska leda till kunskapsöverföring mellan gästforskaren och värdinstitutets personal, samt etablera nytt akademiskt samarbete mellan det sändande universitetet (Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet) och värdinstitutet (SRII) genom gemensamma forskningsseminarier, medförfattande publikationer och nya ansökningar om forskningsbidrag.
Slutredovisning
The project scientific report is provided in English, in the next section.
Bidragsförvaltare
Lunds universitet
Diarienummer
MHI19-1428:1
Summa
SEK 567 059,000
Stödform
Gästforskarvistelser vid Medelhavsinstituten
Ämne
Juridik och samhälle
År
2019