Lars Berglund

Musiken vid hov och universitet under frihetstiden (1718-1772): ett digitaliserings- och databasprojekt

Syftet med projektet är att digitalisera samlingar med musikhandskrifter från den svenska frihetstiden (1718–72) och skapa en forskningsdatabas med detaljerad information som ger underlag för framtida forskning på materialet. Musikalierna finns vid universitetsbiblioteken i Lund och Uppsala, och Musik-och teaterbiblioteket i Stockholm. Detta material härrör från musikutövningen vid det kungliga hovet och vid Uppsala universitet. Där fanns landets två ledande orkestrar och det fanns nära samband och samarbeten mellan dem. Detta material kan därför ge helt nya kunskaper om musiken i Sverige under perioden, och inte minst om den musik som ledes av hovkapellmästaren Johan Helmich Roman (”den svenska musikens fader”). Musiken är dock till stor del av utländskt ursprung, framför allt från Tyskland och Italien och är av betydande forskningsintresse även för internationella forskare. De digitala bilderna kommer att tillgängliggöras online i open access vid bibliotekens etablerade plattformar för digitaliserat kulturarv (ALVIN, resp. Libris/Sunet). Forskningsdatabasen kommer att publiceras i open access via Uppsala universitets webbportal. Denna databas kommer att samla all relevant information som finns i handskrifterna och erbjuda en mycket kraftfull resurs för kommande forskning kring samlingarna. Databasen blir en dynamisk och öppen resurs, där nya forskningsdata ska läggas till under en lång tid.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
In19-0158:1
Summa
SEK 3 868 000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Musikvetenskap
År
2019