Karin Strand

Sveriges första kulturpolitik: Digitalisering av Kungl. Musikaliska Akademiens protokoll 1771-idag

Detta projekt är den första kompletta digitiseringen av en nationell kulturpolitik i västvärlden från 1700-talets senare hälft fram till idag: Kungl. Musikaliska akademiens protokoll. Genom digitisering och publicering av protokollen inklusive alla bilagor och appendix, skapar projektet en infrastruktur som ger forskare från olika discipliner tillgång till och sökmöjligheter i akademiens beslut, diskussioner och överväganden sedan 1771.

Protokollen utgör en av de mest efterfrågade samlingarna på Musik- och teaterbiblioteket (Musikverket) och används av nationella och internationella forskare. Materialet är dock skört, inte endast på grund av dess ålder, utan även eftersom bilagor och appendix är ihopsydda med protokollen och ibland endast löst inlagda. Dessutom är protokollen hårt inbundna vilket gör att vissa delar döljs av bindningen.

Genom digitisering och detaljregistrering av hela arkivet på plats i Musikverkets egna lokaler minimeras risken för att bilagorna skulle skadas eller förloras. De bundna volymerna sprättas inför digitisering och annoteras i en databas i Calm (Axiell). Projektet integrerar de digitala protokollen till Alvin och K-samsök som ser till att metadatat indexeras i sökmotorer som Google och säkerställer tillgång i Europeana. Därmed försäkrar sig projektet om att Sveriges första kulturpolitik bevaras och blir digitalt tillgängligt och möjliggör därmed ny forskning om institutionen som format vår musikhistoria.
Bidragsförvaltare
Statens Musikverk
Diarienummer
IN21-0054
Summa
SEK 1 900 000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Musikvetenskap
År
2021