Katrine Bendtsen Gotfredsen

Döden under ockupation: makt och suveränitet i Palestina, Georgien och Västsahara

Projektet undersöker död och döende i kontexter av militär ockupation där suveräniteten är ifrågasatt. Eftersom kontroll över människor är en fundamental del av suveränitet blir frågor om legitimt våld; korrekt hantering av döda kroppar; samt länkar mellan avlidna, jord och nation viktiga. Detta kan kopplas till utövandet av makt och förtryck, uppror och motstånd. Med hjälp av ett antropologiskt perspektiv kommer forskningsprojektet att analysera hur olika aktörer använder kontroll över död och döende för att hävda och ifrågasätta suveränitet i tre pågående ockupationer: Israels ockupation av Palestina, Marockos ockupation av Västsahara och Rysslands ockupation av Georgiska Sydossetien.

Tidigare forskning har visat att döda kroppar kan bli mäktiga symboler i tider av politisk instabilitet. I dessa situationer blir döda kroppar arenor för meningsskapande och begravningar, minnesceremonier och frågor kring ansvar blir viktiga på sätt de inte är annars. En persons död har också visat sig vara ett tillfälle för olika aktörer – stater så väl som andra – att hävda suveränitet. Döden och döendet är, med andra ord, fruktbara arenor för att undersöka oklar eller ifrågasatt suveränitet i situationer av militär ockupation.
Bidragsförvaltare
Malmö universitet
Diarienummer
P23-0184
Summa
SEK 4 097 776,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Socialantropologi
År
2023