RJ Flexit

2022-05-17

Med RJ Flexit stödjer RJ forskning och samverkan mellan forskare och organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor. 

Genom RJ Flexit erbjuds forskare och företag samt andra organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor möjlighet att samverka för att utbyta kunskap och erfarenheter. RJ vill stärka samverkan mellan HS-sektorn och det omgivande samhället. 

Forskaren och företaget/organisationen (värdorganisationen) ska gemensamt utarbeta ett projektförslag. Förslaget ska utgå från ett välmotiverat behov hos värdorganisationen som forskaren kan tillgodose. Det ska även vara förankrat på forskarens lärosäte.

Projekten inom RJ Flexit löper mellan 1 och 3 år och utförs på såväl värdorganisation som lärosäte. Forskaren förväntas under hela projekttiden verka för ömsesidigt kunskapsutbyte mellan värdorganisation och lärosäte samt delta aktivt i nätverksmöten inom RJ Flexit.