Pro Futura

2019-02-08

Pro Futura är ett postdoktoralt spetsforskningsprogram som ger särskilt framstående juniora forskare möjlighet att ägna en längre tid åt fri forskning.

Programmet är ett samarbete med Swedish Collegium for Advanced Study, SCAS, ett av Europas främsta institut för avancerade studier.

Det går inte att söka till Pro Futura-programmet. I stället bjuds vissa universitet och högskolor in att nominera upp till fyra forskare per lärosäte. Sedan ett antal år är även en handfull utländska lärosäten inbjudna att nominera forskare till Pro Futura.

Forskarna måste befinna sig mellan tre och åtta efter doktorsexamen.  Urvalet sker i två steg och bedömningen görs av internationella och svenska seniora toppforskare. I ett första steg läser urvalskommittén cv:n och forskningsplaner för samtliga nominerade och väljer sedan ut några som kallas till intervju. Därefter läser urvalskommitttén de nominerades avhandlingar och ytterligare tre vetenskapliga arbeten. Av de nominerade antas mellan 10 och 20 procent till programmet.

Pro Futura-forskarna finansieras i fem år och ska under minst två av dem vistas vid SCAS eller andra utländska spetsforskningsinstitut.

Läs mer på SCAS.