Pro Futura

Pro Futura är ett nationellt spetsforskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap för särskilt lovande unga forskare.

Programmet inrättades 1999 av Riksbankens Jubileumsfond i samverkan med Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS).

Det går inte att söka till Pro Futura-programmet.

Svenska universitet och högskolor som har rätt att utfärda doktorsexamen inom humaniora och samhällsvetenskap kan nominera kandidater till programmet. Forskarna inom Pro Futura kan under fem års tid forska och utveckla sin kompetens och erbjuds därefter tenure-tracktjänster vid det nominerande universitet.

Pro Futura-forskare har kommit att spela en viktig roll i det svenska universitets- och forskningssystemet.

Läs mer på SCAS.