RJ Infrastruktur för forskning

Stödformen RJ Infrastruktur för forskning avslutas i sin nuvarande utformning. 

RJ:s stödform ”RJ Infrastruktur för forskning” har lysts ut sedan 1999 och RJ har en lång historia av infrastrukturellt stöd till enskilda forskare och forskargrupper. Nu har RJ fattat beslutet att stödformen i sin nuvarande utformning avslutas efter årets utlysning. Detta sker mot bakgrund av att RJ genomför en utvärdering och översyn av hur fonden skulle kunna stödja forskningsinfrastrukturer som behövs inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning av högsta kvalitet.

Mer information om hur RJ fortsättningsvis kommer att stödja området forskningsinfrastruktur kommer att presenteras på vår webbplats under 2024.