RJ Infrastruktur för forskning

2020-12-01

Med RJ Infrastruktur för forskning avses sådana insatser som syftar till att möjliggöra och främja framtida forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Med RJ Infrastruktur för forskning avses sådana insatser som syftar till att möjliggöra och främja framtida forskning inom samhällsvetenskap och humaniora. Anslag beviljas för forskningsförberedande åtgärder som exempelvis att:

  • skapa plattformar där samarbete mellan forskarsamhället och andra institutioner utvecklas
  • göra betydelsefulla samlingar vid arkiv och bibliotek tillgängliga
  • upprätta databaser.