RJ Projekt

Med RJ Projekt avses väl definierade forskningsuppgifter inom samhällsvetenskap och humaniora som utförs av såväl enskilda forskare som av mindre forskargrupper med anknytning till Sverige.

Det innebär att det är ett nödvändigt villkor att forskare verksamma i Sverige (med formell anknytning till ett svenskt lärosäte) deltar i forskningen eller att en svensk forskningsutförande enhet aktivt är involverad. Detta innebär samtidigt att RJ tillåter medverkan av utländska forskare baserade i utlandet. Forskarna är fria att själva definiera sin forskningsfråga. RJ Projekt beviljas för maximalt tre år.