RJ Sabbatical

Med RJ Sabbatical kan forskare få medel för att avsluta långt kommen forskning och för att skriva synteser.

Med RJ Sabbatical kan lektorer och professorer få bidrag i mellan sex och tolv månader för att avsluta långt kommen forskning och för att skriva synteser. Syftet är vidare att stärka svensk forsknings och utbildnings internationella kontakter genom att ge möjlighet till utlandsvistelse under en period.

Forskningstiden ska ägnas antingen åt att slutföra pågående vetenskapliga arbeten eller att skriva större verk eller synteser. Stödet avser att möjliggöra forskning på hela den tid som anställningen omfattar, varifrån undantag endast görs för doktorandhandledning.

Den som under 2015 tilldelas RJ Sabbatical är skyldig att påbörja sin forskning senast under 2016. - See more at: http://www.rj.se/Utlysningar/2014/ny-omgang-av-RJ-Sabbatical/#sthash.QyMD8JQg.dpuf
Den som under 2015 tilldelas RJ Sabbatical är skyldig att påbörja sin forskning senast under 2016. - See more at: http://www.rj.se/Utlysningar/2014/ny-omgang-av-RJ-Sabbatical/#sthash.QyMD8JQg.dpuf
Den som under 2015 tilldelas RJ Sabbatical är skyldig att påbörja sin forskning senast under 2016. - See more at: http://www.rj.se/Utlysningar/2014/ny-omgang-av-RJ-Sabbatical/#sthash.QyMD8JQg.dpuf

RJ Sabbatical ska användas till att slutföra pågående vetenskapliga arbeten eller att skriva färdigt större verk eller synteser. Man kan även söka medel för utlandsvistelse, konferensdeltagande, översättning, språkgranskning, publicering med open access samt till produktionsstöd.