Europe and Global Issues

Globala frågor kräver globala lösningar. Global Issues är RJ satsning på forskning med utgångspunkt i FN:s hållbarhetsmål som görs i samarbete med internationella finansiärer.

I samarbete med bland annat Volkswagenstiftung och Wellcome Trust utlyser RJ medel till forskning om globala frågor. Utlysningen syftar till att möjliggöra internationellt forskningssamarbete och generera nya insikter om frågor av akut global relevans.

Satsningen har olika temat varje utlysning, men samtliga anknyter till FN:s globala utvecklingsmål (the UN Sustainable Development Goals). Global Issues bygger på samarbete mellan forskare i olika delar av världen som vanligen inte samarbetar. Genom att finansiera internationellt samarbete vill finansiärerna förena olika forskningsperspektiv och tillvägagångssätt, samt stödja utvecklingen av en global syn på frågorna.

Global Issues - Integrating Different Perspectives on Heritage and Change

År 2021 beviljade Riksbankens Jubileumsfond, tillsammans med Fondazione Compagnia di San Paolo och Volkswagen Stiftung, 11 millioner euro för åtta projekt, varav RJ finansierade följande två projekt:

Christiane Brosius, Universität Heidelberg, Tyskland
Heritage as Placemaking: The Politics of Solidarity and Erasure in South Asia
€ 1 497 200

Susanna van der Watt, KTH, Stockholm
Decay without mourning: Future-thinking heritage practices
€ 1 437 200

Global Issues - Integrating Different Perspectives on Social Inequality

I 2019 års utlysning Global Issues - Integrating Different Perspectives on Social Inequality beviljades sammanlagt åtta fyraåriga projekt, varav RJ finansierade två av dessa.

Felicitas Macgilchrist, Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung Braunschweig, Tyskland
Reconfigurations of educational in/equality in a digital world (RED)
€ 1 478 400

Holger Görg, Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, Tyskland
Special Economic Zones: A force for good to reduce inequality? 
€ 1 495 900