Europe and Global Issues

2021-07-05

Globala frågor kräver globala lösningar. Global Issues är RJ satsning på forskning med utgångspunkt i FN:s hållbarhetsmål som görs i samarbete med en rad internationella finansiärer.

I samarbete med bland annat Volkswagenstiftung och Wellcome Trust utlyser RJ medel till forskning om globala frågor. Utlysningen syftar till att möjliggöra internationellt forskningssamarbete och därmed generera nya instikter kring understuderade frågor med global relevans.

Satsningen kommer att ha olika temat över åren, men anknyta till FN:s globala utvecklingsmål (de så kallade Sustainable Development Goals). Ett krav för de som söker är att forskningen bygger på samarbete mellan forskare i olika delar av världen som vanligen inte samarbetar.

Global Issues - Integrating Different Perspectives on Heritage and Change

År 2021 beviljade Riksbankens Jubileumsfond, tillsammans med Fondazione Compagnia di San Paolo och Volkswagen Stiftung, 11 millioner euro för åtta projekt, varav RJ finansierade följande två projekt:

Christiane Brosius, Universität Heidelberg, Tyskland
Heritage as Placemaking: The Politics of Solidarity and Erasure in South Asia
€ 1 497 200

Susanna van der Watt, KTH, Stockholm
Decay without mourning: Future-thinking heritage practices
€ 1 437 200

Global Issues - Integrating Different Perspectives on Social Inequality

I 2019 års utlysning Global Issues - Integrating Different Perspectives on Social Inequality beviljades sammanlagt åtta fyraåriga projekt, varav RJ finansierade två av dessa.

Felicitas Macgilchrist, Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung Braunschweig, Tyskland
Reconfigurations of educational in/equality in a digital world (RED)
€ 1 478 400

Holger Görg, Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, Tyskland
Special Economic Zones: A force for good to reduce inequality? 
€ 1 495 900