Swedish Foundations’ Starting Grant

Med Swedish Foundations' Starting Grant vill vi fånga upp de yngre forskare som ligger i den europeiska tätgruppen, och ge dem långsiktiga förutsättningar för sin forskning.

Varje år går ett antal forskare vid svenska universitet vidare till intervju för ERC:s Starting Grant. Vissa  finansieras, andra får högsta betyg men ingen finansiering eftersom ERCs budget inte är tillräcklig.

Swedish Foundations' Starting Grant är ett samarbete mellan Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Beslutet att bevilja medel tas individuellt av de deltagande stiftelserna i enlighet med deras stadgar och rutiner.

Genom satsningen erbjuds forskarna ett bidrag om cirka 1,5 miljoner euro i fem år, men de måste fortsätta att söka medel från ERC för att få ytterligare ett års bidrag. Om man beviljas medel från ERC avslutas den svenska finansieringen. Bidraget ersätter inte ERC-finansiering utan är ett steg på vägen mot den.