RJ:s åtgärder kopplade till Covid-19-utbrottet

2020-03-18

På grund av Covid-19-utbrottet har RJ vidtagit ett antal åtgärder. RJ:s kansli arbetar hemifrån och nås via telefon och e-post.

RJ gör allt för att säkerställa att forskare med RJ-medel inte drabbas negativt av den pågående pandemin.Vi gör det genom följande åtgärder:

  • Forskare behöver inte betala tillbaka pengar för exempelvis konferenser eller resor som inte är återbetalningsbara.
  • Den som behöver söka ytterligare medel för att till exempel arrangera en ny konferens i stället för en redan beviljad som ställts in, kan ansöka om medel för den nya konferensen när det blir aktuellt. Förklara i ansökan varför befintliga medel inte är tillräckliga, att till exempel delar av pengarna frusit inne eller kostnaderna höjts, på grund av Covid 19-utbrottet.
  • Den som har behov av förlängd dispositionstid för ett beviljat projekt ska ansöka om detta först när det blir aktuellt. Hänvisa i ansökan till varför Covid 19-utbrottet orsakat förseningen.
  • Nya datum finns för Program, Projekt och Infrastruktur för forskning samt eventuella förändrade datum för andra utlysningar meddelas här på rj.se och via vår Facebook-sida.