RJ:s åtgärder kopplade till covid-19-utbrottet

2022-02-11

På grund av covid-19-pandemin har RJ vidtagit ett antal åtgärder.

RJ vill att forskare som beviljats medel inte drabbas negativt av de följder som covid-19 pandemin orsakat. Vi gör det genom följande åtgärder som gäller alla projekt (förutom RJ Program) som beviljats av RJ under 2018-2021:

  • Forskare behöver inte betala tillbaka pengar för exempelvis inställda konferenser eller resor som inte är återbetalningsbara.
  • Den som behöver söka ytterligare medel för att till exempel arrangera en ny konferens i stället för en redan beviljad som ställts in, kan ansöka om medel för den nya konferensen när det blir aktuellt. Förklara i ansökan varför befintliga medel inte är tillräckliga, till exempel att delar av pengarna frusit inne eller att kostnaderna höjts på grund av pandemin.
  • Den som har behov av förlängd dispositionstid ska ansöka om detta först när det blir aktuellt. Hänvisa i ansökan till varför pandemin orsakat förseningen.