Bra arbetsförmedlare leder snabbare till jobb

2021-02-26

Nationalekonomen Jonas Cederlöf har undersökt arbetsförmedlarnas roll i jakten på nytt jobb. Resultaten visar att det finns egenskaper som pekar mot framgång, bland annat att arbetsförmedlaren är kvinna.

Behövs arbetsförmedlare? Det är en fråga som en del kritiker har ställt de senaste åren. Arbetsförmedlingen liksom dess anställda har av vissa ansetts sakna betydelse i matchningen mellan de som söker jobb och de som söker personal med rätt kompetens. 

I detta RJ-projekt har en grupp nationalekonomer tagit det hittills mest ambitiösa greppet i syfte att fånga de egenskaper som utmärker en effektiv arbetsförmedlare.

Jonas CederlöfDe levererar också svar på frågan om arbetsförmedlarna alls spelar någon roll. Det gör de, enligt forskarna.

– Grovt sett kan man säga att arbetsförmedlare har en betydelse för hur lång eller kort arbetslöshet du har. En bra förmedlare kan förkorta arbetslösheten med ungefär 10 procent jämfört med en medelmåttig, säger Jonas Cederlöf som gjort studien tillsammans med Martin Söderström och Johan Vikström.

De tre nationalekonomerna har haft tillgång till Arbetsförmedlingens anställningsregister och med hjälp av personnummer kunnat koppla det till annan registerdata och på så vis fått fram uppgifter om utbildningsnivå, erfarenhet, ålder, kön med mera. För de manliga förmedlarna har också värnpliktsregistrets kognitiva tester använts.   

Bra arbetsförmedlare får svårare fall

Men hur vet man vilka arbetsförmedlare som är effektivare än andra? Frågan försvåras av att de förmedlare som anses duktiga ofta får ta hand om de svårare fallen, alltså de klienter som står längre bort från arbetsmarknaden.

Men här har forskarna dragit nytta av att vissa arbetsförmedlingar fördelar klienterna till olika arbetsförmedlare utifrån vilken dag i månaden klienterna är födda. Det är det närmaste en lottning det går att komma, enligt Jonas Cederlöf.

– Det är därför vi kan säga att vi gör en kvasi-randomiserad studie. Det sker en naturlig lottning, säger han.

Erfarenhet verkar göra arbetsförmedlaren mer effektiv. De arbetssökande som fick en förmedlare med två år i yrket eller mer hade i genomsnitt kortare tid i arbetslöshet än andra. Däremot verkar inte arbetsförmedlare med hög utbildning lyckas bättre i genomsnittet, inte heller tycks kognitiv förmåga hos förmedlaren spela så stor roll.

Branschkunskap spelar roll

Däremot har det betydelse ifall arbetsförmedlaren har insikter i den bransch vilken den arbetssökande vill ha jobb i.

– Om man ska söka jobb i privat sektor visar det sig att det går snabbare att få jobb om arbetsförmedlaren har egna erfarenheter och kontakter i den sektorn, säger Jonas Cederlöf.

Han ser också att aktiva arbetsförmedlare som håller många möten med den arbetslöse lyckas bättre. Och så ser han att kvinnliga arbetsförmedlare i genomsnitt får ett bättre resultat än manliga. Skillnaden är ungefär tre procent kortare arbetslöshet.

– Vi har dessvärre inget svar på varför det är så. Effekterna är aningen större om också den arbetssökande är kvinna, säger Jonas Cederlöf.

Studien What makes a good caseworker har gjorts inom ramen för Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. En populärvetenskaplig rapport om studien ska ges ut av IFAU i vår.