”Lång uppsägningstid förkortar arbetslösheten”

2021-02-22

Längre uppsägningstid leder till kortare arbetslöshet och högre lön på nästa jobb. De slutsatserna drar nationalekonomen Peter Fredriksson som använt registerdata för att studera effekter av uppsägningar. Men han vill inte säga att långa varsel är bra för samhällsekonomin.

Peter Fredriksson– Det finns kostnader av långa uppsägningstider i form av minskad effektivitet. Man kan säga att det är bra att det finns ett varsel, så att den anställde har tid att anpassa sig. Men hur lång den tiden ska vara är svårt att svara på, säger Peter Fredriksson som är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Det är ändå så att det tycks gynna den framtida karriären att få tid på sig att sadla om och söka ett nytt jobb. Högre lön och ungefär två veckors kortare arbetslöshet är det som Peter Fredriksson och hans kollegor kommit fram till.

I denna del av RJ-projektet har forskarna använt sig av Arbetsförmedlingens register som alla arbetsgivare måste anmäla till om de vill varsla minst fem personer. Sedan har de kopplat det till annan statistik, exempelvis inkomstregister.

55-plussare rätt åldersgrupp att undersöka

Forskarna undersöker tjänstemän som var runt 55 år vid varseltillfället. Kollektivavtalen i Sverige ger vissa 55-plussare en längre uppsägningstid: de som har varit på samma arbetsplats i mer än 10 år har rätt till ett halvårs uppsägningstid.

– Eftersom det finns en sådan tröskeleffekt är det tacksamt att studera. I stort torde 55-åringar och de som fyllt 54 inte vara så olika i andra avseenden, säger Peter Fredriksson.

Uppsägningstider förekommer i hela OECD men det finns ingen som på ett trovärdigt sätt undersökt hur de påverkar individen, resonerar Peter Fredriksson. Däremot vet man ganska säkert att den som blir uppsagd och måste söka ett nytt jobb får räkna med lägre inkomster under lång tid framöver. Det är ett stabilt resultat som återkommer i många studier. Det handlar i genomsnitt om 25 procents lägre arbetsinkomst på fem års sikt, och effekten hänger kvar i decennier.

Detta kan bli kännbart för samhället vid kriser och massuppsägningar. Men hur corona-krisen och dess effekter på arbetslösheten påverkar dem som sägs upp, det vill Peter Fredriksson inte spekulera i.

– Man ska vara försiktig att överföra de tidigare resultaten till denna rätt exceptionella kris som har slagit hårt mot vissa delar av tjänstesektorn.

Kan söka jobb under uppsägningstiden

Den exakta förklaringen till att längre uppsägningstid ger bättre utfall på arbetsmarknaden är inte helt klar. Men den troliga förklaringen är enligt Peter Fredriksson att man kan söka jobb under uppsägningstiden.

– De får en längre anpassningsperiod och undviker arbetslöshet, vilket kanske ses som en negativ signal när man söker nytt jobb, säger han.

Projektet ska pågå under 2021 och i den fortsatta forskningen ska Peter Fredriksson och hans forskarkollegor undersöka kopplingen mellan uppsägningstid och hälsa. 

– Tidigare forskning har visat att uppsägningar har negativa effekter på hälsan. Frågan vi vill besvara är om dessa effekter minskar av att ha en lång uppsägningstid, exempelvis att stressen minskar, säger Peter Fredriksson.