Advanced Studies Programme

Som en del av Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) strävan att stärka internationaliseringen av svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap finansierar stiftelsen forskarvistelser vid tre institut för avancerade studier.

Sammanfattning

  • Område: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Ansökan: Skickas till RJ på adress asp@rj.se
  • Sista ansökningsdatum: 21 augusti 2023