Publikationer

2021-05-04

Här finner du en kronologisk förteckning av publikationer inom ramen för Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning:

 • Edman, J. (2021) A Century of Dissonance and Harmony in Swedish Intoxication Policy. i (red.) Henrik Tham Retreat or Entrenchment? Drug Policies in the Nordic Countries at a Crossroads, Stockholm:
  Stockholm University Press, 2021. DOI:
  https://doi.org/10.16993/bbo.j. s. 239–265 (fulltext)
 • Gleisner, J. (2021) Ett frivilligt föräldrastöd för alla? Jordemodern , Vol. 5 , s. 11-13
 • Hallberg, M. (2021) Att se på samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning: Reflektioner över forskningens villkor, Göteborg & Stockholm: Makadam förlag (fulltext)
 • Hellström, T. & Jacob, M. (2021) Forskningspolitiska styrmedel och deras effekter på forskningen: Förslag till ett ramverk för analys av stödformer,  Göteborg & Stockholm: Makadam förlag (fulltext)
 • Broström, A., Ekman, M., Geschwind, G., Lindgren, M., Packendorrf, J. (2021) Prestationsbaserad styrning i akademin: Instrumentalisering i tidsanvändning, identitet och professionalitet, Göteborg & Stockholm: Makadam förlag (fulltext)
 • Jonsson, A., Grafström, M., Klintman, M. (2021) Kunskapssamverkan: Mellan elfenbenstorn och marknadstorg, Göteborg & Stockholm: Makadam förlag (fulltext)
 • McKelvey, M. et al. (2021) Forskningssamverkan och kommersialisering: Samhällets långsiktiga försörjning av ingenjörsvetenskaplig kunskap, Göteborg & Stockholm: Makadam förlag (fulltext)
 • Kruse, C., Gleisner, J., Grankvist, H. (2021) Alignmentarbete: Det kontinuerliga arbetet för kunskapsförflyttning, Göteborg & Stockholm: Makadam förlag (fulltext)
 • Edman, J., Bergman, H., Eriksson, L., Winter, K. (2021) Berusningens politiska aritmetik: Utredning, kvantifiering och avpolitisering inom den svenska berusningspolitiken under rekordåren, Göteborg & Stockholm: Makadam förlag (fulltext)
 • Bergmark, A. & Karlsson, P. (2021) Evidens och socialt arbete: Föreställningen om en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, Göteborg & Stockholm: Makadam förlag (fulltext)
 • Kruse, C. (2021) “ Attaining the Stable Movement of Knowledge Objects through the Swedish Criminal Justice System: Thinking with Infrastructure”, Science & Technology Studies, 34(1), pp. 2-18. (fulltext)
 • Söderli̇nd, J , Geschwınd, L . (2020). Disciplinary Differences in Academics' Perceptions of Performance Measurement at Nordic Universities . Higher Education Governance and Policy , 1 (1) , 18-31 (fulltext)
 • Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2020) Att nå bortom grupptänkandet – ett konststycke! Organisation & Samhälle, 2020/01. (fulltext)

 • Jonsson, A. (2020) Samverkan: Om konsten att veta och skapa tillsammans. I Rahm, H., Dunér, D., Hidal, S. & Jonsson, B. (red) I Pallas Athenas huvud. Hundra år av humaniora. Göteborg/Stockholm: Makadam Förlag, s.171-178.

 • Klintman, M., Grafström, M. & Jonsson, A. (2020) The role of epistemic signalling in transdisciplinary knowledge production. Examples from the field of sustainable water management. Scores rapportserie 2020:6. (fulltext)

 • Berg, K., McKelvey, M. (2020). ”Exploring industrial PhD students and perceptions of their impact on firm innovation.” In Bernhard, Gråsjö, Karlsson (eds.), Diversity, innovation and clusters: Spatial perspectives.Edward Elgar, Cheltenham, Storbritannien. 

 • Hermansson, I., McKelvey, M.,  Zaring, O. (2020). Organizing an early phase of academic engagement: A case study of interactions between engineering and equestrian sport. Innovation: Organization and Management.

 • Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2020) Från folkbildning till kunskapsproduktion: Samverkan mellan akademi och samhälle, i Alvesson, M. & Sveningsson, S. (red.) Ledning och (sned-)styrning i högskolan. Lund: Studentlitteratur. s.219-240

 • Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2019) (red.). Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag
 • Edman, Johan, (2019) ”Drogerna: den nya berusningspolitiken”, i: Jenny Björkman & Patrik Hadenius (red.), Det nya Sverige, Göteborg & Stockholm 2019
 • Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2019.) Kunskap mellan elfenbenstorn och marknadstorg, sid. 9-14 i Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (red.). Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag. Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag.
 • Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2019.) En kamp bortom torg och torn, sid. 145-152 i Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (red.). Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag. Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag.
 • Grafström, M. (2019) Att värna gränser genom att bygga broar, sid. 55-64 i Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (red.). Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag.
 • Jonsson, A. (2019) Samverkansjakten: Kanske är vi bara kloka tillsammans, sid. 35-44 i Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (red.). Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag.
 • Klintman, M. (2019) Interna olikheter, externa likheter - och vice versa, sid. 105-114 i Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (red.). Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag.
 • Klintman, M. (2019). Knowledge Resistance: How We Avoid Insight from Others. Manchester: Manchester University Press.
 • Edman, Johan, (2019)”The war on good research: Debating research ethics and methods on the basis of Jay Levy’s The war on people who use drugs: The harms of Sweden’s aim for a drug-free society ”, Nordic Studies on Alcohol and Drugs (DOI: 10.1177/1455072518815773).
 • Edman, Johan & Josefine Berndt, (2019) ”A thickening plot: Components and complexities in the political framing of the smoking problem in Sweden 1957–1993”, Drugs: Education, Prevention and Policy (DOI: 10.1080/09687637.2018.1551328).
 • Zaring, O., Gifford, E, McKelvey, M. (2019). Strategic choices in the design of entrepreneurship education: An explorative study of Swedish higher education institutions. Studies in Higher Education.

 • Perkmann, M., McKelvey, M., Phillips, N. (2019). “Protecting scientists from Gordon Gekko: How organizations use hybrid spaces to engage with multiple institutional logics.” Organization Science 30, 298-318.

 • Söderlind, J. & Geschwind, L., (2019) Making sense of academic work: the influence of performance measurement in Swedish universities. Policy Reviews in Higher Education, 3(1), 75-93 (fulltext)
 • Edman, Johan, (2018)”Un siècle de restrictions sur l’alcool: Un regard international et historique”, i: Arnaud Coutant (red.), Prohibitions, Broché 2018
 • McKelvey, M., Saemundsson, R. Zaring, O. (2018). A recent crisis in regenerative medicine: Analyzing governance in order to identify public policy issues. Science and Public Policy. 45(5), 608-620.

 • Edman, Johan, (2018)”Den samhällsfarliga fattigdomen och mellankrigstidens lösdrivarlag”, i: Hans Swärd (red.), Bedöma och åtgärda fattigdom – mellan selektivitet och universalism, Studentlitteratur 2018
 • van Rooij, Antonius J. et al., (2018) ”A weak scientific basis for gaming disorder: Let us err on the side of caution”, Journal of Behavioral Addictions, Vol. 7, No. 1, 2018, s. 1–9
 • McKelvey, M., Zaring, O., & Szucs, S., (2019) Conceptualizing evolutionary governance routines: governance at the interface of science and technology with knowledge-intensive entrepreneurship, Journal of Evolutionary Economics 28:127, 1-18 (fulltext)
 • Edman, Johan & Josefine Berndt, (2018)”Oniomaniacs: the popular framing of consumption as a disease”, Addiction Research & Theory, Vol. 26, No. 6, 2018
 • Hellström, T., Brattström, E., & Jabrane, J., (2018) Governing interdisciplinary cooperation in Centres of Excellence, Studies in Higher Education 43:10, 1763-1777 (fulltext)
 • Jonsson, A. (2018) Samverkan i ropet. Hur förväntas vi nå ut med forskning? i Sjöholm, C. & Jernek M. (red.) Är det någon konst att vara akademiker? Ett symposium om academic skills, Lunds universitet (fulltext)
 • Kauppi, N., (2018) The global ranking game: narrowing academic excellence through numerical objectification, Studies in Higher Education 43:10, 1750-1762 (fulltext)
 • Duncan A. T., & Nedeva, M., (2018) Broad online learning EdTach and USA universities: symbiotic relationships in a post-MOOC world, Studies in Higher Education 43:10, 1730-1749 (fulltext)
 • Hellström, T., & Jacob, M., (2018) Epistemic governance and the conditions for knowledge production in the HER institutions, Studies in Higher Education 43:10, 1711-1717, https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1520413 (fulltext)
 • Jacob, M., & Jabrane, L., (2018) Being there in the flex: humanities and social sciences collaborations with nonacademic actors, Studies in Higher Education 43:10, 1718-1729 (fulltext)
 • Broström, A. & M. McKelvey (2018), “Engaging experts: Science-policy interactions and the introduction of congestion charging in Stockholm”. Minerva 56(2), 183-207 (fulltext)
 • Eriksson, L., & Edman, J., (2018), ”Great expectations: The bureaucratic handling of
  Swedish residential rehabilitation in the 21st century”, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Vol. 35, No. 4
 • Zhao, Z., Broström, A. & J. Cai (2018), ”Promoting academic engagement: university context and individual characteristics”. TheJournal of Technology Transfer https://doi.org/10.1007/s10961-018-9680-6 (fulltext)
 • Niosi, J. & McKelvey, M., (2018) "Relating business model innovations and innovation cascades: the case of biotechnology" Journal of Evolutionary Economics https://doi.org/10.1007/s00191-018-0561-9 (fulltext)
 • Edman, J., (2018) Alcohol Consumption as a Public Health Problem 1885–1992. In: Bergenheim, S., Kananen, J. & Wessel, M. (eds) Conceptualising Public Health: Historical and Contemporary Struggles over Key Concepts. London: Routledge
 • Bergenheim, S., Edman, J., Kananen, J. & Wessel, M. (2018) Conceptualising Public Health: An Introduction. In: Bergenheim, S., Kananen, J. & Wessel, M. (eds) Conceptualising Public Health: Historical and Contemporary Struggles over Key Concepts. London: Routledge
 • Billieux, Joël et al., (2018)” Behavioural Addiction Open Definition 2.0 – using the Open Science Framework for collaborative and transparent theoretical development”, Addiction, Vol. 112, No. 10, 2017, s. 1723–1724.
 • Kardefelt-Winther, Daniel et al., (2017) ”How can we conceptualize behavioural addiction without pathologizing common behaviours?”, Addiction, Vol. 112, No. 10, 2017
 • Aarseth, Espen et al., (2017) ”Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal”, Journal of Behavioral Addictions, Vol. 6, No. 3, 2017
 • Bergmark, A. & Hubner L. (2017) The limits of evidence-based practice in drug and alcohol treatment. In: Kolind , T., Thom, B., and Hunt, G. (eds) 'The SAGE Handbook of Drug & Alcohol Studies. Sage, London
 • Hellström, T. & Jacob, M. (2017) Policy instrument affordances: a framework for analysis, Policy Studies, 38:6, doi: 10.1080/01442872.2017.1386442 (fulltext)
 • Goel, R.K. & Göktepe-Hultén, D. J Technol (2017) Risk attitudes, patenting and invention disclosures by academic researchers, The Journal of Technolgy Transfer https://doi.org/10.1007/s10961-017-9573-0
 • Goel, R.K., Göktepe-Hultén, D. & Grimpe, C. (2017) Who instigates university-industry collaborations? University scientists versus firm employees, Small Business Economics (2017) 48: 503. https://doi.org/10.1007/s11187-016-9795-9
 • Edman, J. (2017) A qualitative analysis of Pål Kraft. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 1-2 2017 (fulltext)
 • Ekman, M., Lindgren, M., Packendorf, J., (2017) Universities need leadership, academics need managemant: discursive tensions and voids in the deregulation of Swedish higher education legislation. Higher Education doi:10.1007/s10734-017-0140-2 (fulltext)
 • Eriksson, L., Edman, J. (2017) Knowledge, Values and Needle Exchange Programs in Sweden, Contemporary Drug Problems XX(X) (fulltext)
 • Bourelos, E., Beyhan B., and McKelvey, M (2017). Is the Prominent Scientist also the One who Becomes an Inventor? A matching of Swedish academic pairs in nanoscience to examine the effect of publishing on patenting” Research Evaluation. 26 (2), pp. 144-156.
 • Klintman, M. (2017). Human Sciences and Human Interests: Integrating the Social, Economic, and Evolutionary Sciences. London: Routledge
 • Wiklund, S. & Sallnäs, M.  (2016) Barn och samhällsvård – Vad vet vi om institutions- och familjehemsvården? Unicef, Göteborg
 • Edman, Johan & Josefine Berndt, (2016) ”From boredom to dependence: the medicalisation of the Swedish gambling problem”, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Vol. 33, No. 1, 2016
 • Edman, Johan & Josefine Berndt, (2016) ”From boredom to dependence: the medicalisation of the Swedish gambling problem”, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Vol. 33, No. 1, 2016
 • Edman, Johan, (2016) ”Swedish drug policy”, i: Renaud Colson & Henri Bergeron (red.), European Drug Policies: The Ways of Reform, Routledge 2016.
 • Karlsson P., Bergmark, A., Lundström  T. (2016) Effects of psychosocial interventions on behavioural problems in youth: A close look at Cochrane and Campbell reviews. International Journal of Social Welfare, DOI: 10.1111/ijsw.12240
 • Kauppi, N. (2016) Ranking and the Structuration of a Transnational Field of Higher Education to the book A European Politics of Education: Perspectives from sociology, policy studies and politics. In Romuald, N. and Derouet, J-L., (eds) A European Politics ofEducation, Routledge, London
 • Jacob, M., & Håkansta, C., (2016) Mode 2 and the Tension Between Excellence and Utility: The Case of a Policy-Relevant Research Field in Sweden. Minerva 2016 54:1
 • Edman, J., (2016), ”Alkoholen som katalysator”, Ikaros, Vol. 13, No. 1–2
 • Edman, J., (2016), "Harm to others – rediscovered or eternal?”, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Vol. 33, No. 5–6
 • Edman, J., (2016) ”Researchers should avoid conceptual banalisation”, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Vol. 33, No. 2.
 • Duncan, A. T., & Luukkonen, T., (2016) The ‘Negotiated Space’ of University Researchers’ Pursuit of a Research Agenda. Minerva 2016 54:99
 • Bergmark, K., Stensson, E., Bergmark, A, (2016) Internet Addiction; The making of a new addiction, Jacobs Journal of Addition and Therapy , 3(1)-22.0
 • Edman, Johan, (2016)Depoliticising the political: market solutions and the retreat of Swedish institutional drug treatment from state management”, International Journal of Drug Policy, Vol. 32, 2016
 • Bjerge, Bagga, Esben Houborg, Johan Edman & Riikka Perälä, (2016) ”Concepts and policies directed at drug use i Denmark, Finland and Sweden”, i: Matilda Hellman, Virginia Berridge, Karen Duke & Alex Mold (red.), Concepts of Addictive Behaviours across Time and Place, Oxford 2016
 • Lundström, T. (2016)  ADHD; Om förekomst, ökning, och konsekvenserna för social barnavård, Socionomens forskningssupplement, 39:18-31.
 • Bergmark, K. (2016) Internet addiction – vad är det? Tidskrift för Svensk Psykiatri #1 Mars 2016
 • Stranz H., Bergmark Å. (2016) I evidensens utkant: exemplet Caring Dads, Socionomens forskningssupplement, 39:32-43