Bedömningskriterier och beredningsprocess

2024-03-27

Urvalskriterierna omfattar den sökandes vetenskapliga meriter, den föreslagna forskningens kvalitet och dess genomförbarhet. Prioritet kommer att ges till sökande som kan dra nytta av och bidra till mångvetenskapliga diskussioner vid respektive institut. De sökande ska kunna uppvisa starka meriter på att de har bedrivit betydande och innovativ forskning och att de ligger i framkant internationellt inom sina forskningsområden.

Urvalsprocessen sker i två steg. RJ bedömer och prioriterar ansökningarna i en mångvetenskaplig beredningsgrupp som består av internationella forskare. I oktober skickas en lista över de som gått vidare i urvalsprocessen till varje institut. Slutgiltiga beslut fattas av respektive institut i början av 2025. Två svenska forskare per institut och år kan beviljas.

Frågor om programmet och om de fyra instituten kan ställas till Riksbankens Jubileumsfond.