Advanced Studies Programme 2024

Som en del av Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) strävan att stärka internationaliseringen av svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap finansierar stiftelsen forskarvistelser vid fyra institut för avancerade studier.

Sammanfattning

  • Område: humaniora och samhällsvetenskap
  • Ansökan: skickas in via RJ:s ansökningssystem
  • Ansökningssystemet öppnar: 23 april 2024 kl. 09.00 
  • Ansökningssystemet stänger: 15 augusti 2024 kl. 15.00 
  • Beslut om vilka som går vidare: oktober 2024