Villkor

2024-03-27
  • Advanced Studies Programme är öppet för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som är baserade i Sverige.
  • Utlysningen är öppen för forskare som har innehaft en doktorsexamen i minst 4 år.
  • Den sökande ansvarar för att forskningen är förenlig med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och att etisk granskning görs vid behov.
  • Sökande får endast söka till ett av instituten.