Inriktning

2024-03-27

Vistelse på instituten ger forskaren möjlighet att koncentrera sig på sin forskning, utan krav på undervisning och administrativa plikter vid heminstitutionen. Forskaren förväntas delta aktivt i respektive instituts tvärvetenskapliga miljö och delta i seminarier och akademiska aktiviteter utanför sina ämnesspecifika områden.

Antagna forskare erhåller bidrag motsvarande hela sin lön vid heminstitutionen, inklusive resor, boende och kontorsplats samt administrativt stöd under perioden vid institutet. Dessutom beviljar RJ varje forskare ett separat bidrag som är öronmärkt för aktiviteter vid heminstitutionen i Sverige efter utlandsvistelsen, med ambitionen att skapa varaktiga nätverk och samarbeten som gynnar det svenska forskarsamhället. Det kan handla om att organisera konferenser och seminarier eller delta i forskningssamarbeten.

Följande fyra institut ingår i samarbetet:

 • Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences at Stanford University (CASBS)
  Forskarvistelsen påbörjas 1 september 2025, 9 månader.
  https://casbs.stanford.edu/
 • L’Institut d’études avancées de Paris (IEA de Paris)
  Forskarvistelsen påbörjas 1 september 2025, 10 månader.
  https://www.paris-iea.fr
 • The Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS)
  Forskarvistelsen påbörjas antingen i mitten av juli 2025 eller i januari 2026, 5 månader.
  https://stias.ac.za/
 • Wissenschaftskolleg zu Berlin (WIKO)
  Forskarvistelsen påbörjas i mitten av september 2025, 10 månader.
  https://www.wiko-berlin.de/