Ansökan och budget

2024-03-27

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska innehålla följande delar:

  1. Motivering till val av specifikt institut (max 1 sida).
  2. Detaljerad forskningsbeskrivning (max 4 sidor).
  3. En meritförteckning med en publikationslista (max 3 sidor).
  4. Ange dina viktigaste publikationer och förklara varför de är viktiga – hur de har förändrat perspektiven inom fältet, hur publikationerna har fört ämnesområdet framåt eller hur de har fyllt en viktig kunskapslucka.
  5. Bifoga dina hittills viktigaste arbeten (högst 3 publikationer). Företrädesvis publicerade artiklar.
  6. En preliminär plan för hur den sökande kommer att använda de 300 000 kronor som anslås för verksamhet vid heminstitutionen efter stipendieperioden.
  7. Vid ansökan till CASBS ska även två rekommendationsbrev bifogas. Breven ska beskriva: (1) Hur den sökandes tidigare forskning har utmärkt sig intellektuellt och dess originalitet, gränsöverskridande, relevans och genomslagskraft. (2) Den föreslagna forskningens betydelse och potential, liksom den sökandes förmåga att bedriva högkvalitativ forskning. (3) Den sökandes förmåga att bidra till och dra nytta av mångvetenskapliga diskussioner.

Budget

  1. Nuvarande månadslön och arbetsgivarens lönekostnadspåslag (LKP). Dessa två budgetposter ska redovisas separerat.
  2. En beskrivning av den sökandes familjesituation. Är avsikten att resa ensam eller med familj?
  3. Inga indirekta kostnader eller universitetsövergripande kostnadsposter ska ingå i budgeten. Alla indirekta kostnader utgår till värdinstituten.

Ansökan skickas in via RJ:s ansökningssystem.

Allt ovanstående material – förutom publikationerna – ska laddas upp som en (1) sammanhållen pdf-fil. Publikationerna ska laddas upp separat, som en (1) sammanhållen pdf-fil.

Ansökan ska godkännas av bidragsförvaltaren och skrivas under elektroniskt av projektledaren och prefekt eller motsvarande i samband med att ansökan laddas upp.

RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.