RJ Forskningsinitiering 2024

RJ Forskningsinitiering syftar till att stödja vetenskapliga möten som leder fram till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Sammanfattning 

  • Område: humaniora och samhällsvetenskap 
  • Söks av: enskild forskare med svensk anknytning 
  • Ansökningsbelopp: minst 50 000 kronor 
  • Ansökningsperiod: fortlöpande 
  • Beslut fattas: fortlöpande cirka 6 gånger om året.