RJ Projekt 2024

Riksbankens Jubileumsfond utlyser varje år projektstöd för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Sammanfattning 

  • Område: humaniora och samhällsvetenskap 
  • Söks av: enskild forskare eller mindre forskargrupper med svensk anknytning 
  • Beviljas för: maximalt 3 år 
  • Utlysningen öppnar: 9 januari 2024 kl. 09.00 
  • Utlysningen stänger: 30 januari 2024 kl. 15.00 
  • Beslut första omgången: vecka 13 2024 
  • Andra omgången stänger: 23 april 2024, kl. 15.00 
  • Beslut om finansiering: 24 oktober 2024 
  • Projekt startar: 2025