Globala samarbeten ska rädda liv och hälsa

2021-09-13
Globala samarbeten ska rädda liv och hälsa

Nästa stora hälsokris - multiresistenta bakterier – står på tur att drabba jordens befolkning. I ett RJ-projekt undersöker företagsekonomen Francesco Ciabuschi en ny form av samarbeten över nationsgränserna, som växer fram när läkemedelsbranschen sviktar.

Dessa organisationer består av företag, stater, privata välgörare, universitet, institut och de tar över när den reguljära läkemedelsbranschen inte mäktar med uppgiften att få fram ny antibiotika. Hittills har ingen i världen studerat dem ingående, förklarar företagsekonomen Francesco Ciabuschi.

- Det är en helt ny typ av organisationer för denna sektor. De är oerhört komplexa och oerhört innovationsdrivna. De bryter definitivt ny mark i en mängd avseenden, säger Francesco Ciabuschi som är professor vid Uppsala universitet.

Multiresistenta bakterier som dagens antibiotika inte biter på riskerar bli en global hälsokris, kan bli ännu allvarligare än covid-19. Utan verksam antibiotika kan vi dö av infekterade sår. Rutinartade operationer på ben och höftleder kan bli omöjliga att utföra.

Problemet har varit känt länge, trots det lyser nya läkemedel med sin frånvaro. Läkemedelsbolagen får inte ihop affären.

- Ett läkemedel som vi ska använda så lite som möjligt och under korta perioder. Det vill inget företag investera i med de enorma ekonomiska risker det innebär, säger Francesco Ciabuschi.

För ett par år sedan tog ett amerikanskt läkemedelsbolag fram ett nytt antibiotikum som stod pall mot en av bakterierna som finns på WHO:s lista över resistenta bakterier. Det sålde inte tillräckligt bra och bolaget gick i konkurs efter något halvår.

Istället växer det fram globala samarbeten mellan företag, stater och universitet och där superfilantroper som Bill och Melinda Gates Foundation spelar en viktig roll. I dessa hybridartade organisationer som inte har vinstsyfte allokeras spetskunskap och de 100-tals miljoner dollar som krävs för att utveckla ny antibiotika.

Francesco Ciabuschi kallar dem IMSP, International multisectorial partnerships. Han och hans medarbetare har fått tillgång till de tre största; Carb-X, lokaliserat i Boston med stöd från bland annat USA, Tyskland samt Bill och Melinda Gates Foundation, GardP, som är kopplat till WHO och Enable, som har sitt säte i Uppsala.

Det är inga lösa nätverk utan strikt organiserade enheter med hårda gränser utåt och där alla har en given roll att fylla. De har en stark attraktionskraft och drar till sig de allra skarpaste hjärnorna och företagen. Som exempel samarbetar i Enable 21 företag och 24 universitet, spridda över världen.

- Det är väldigt attraktivt för ett företag att släppas in i värmen. Det visar att de tillhör de allra främsta. Det finns också en stark känsla av det de gör är viktigt.
I RJ-projektet undersöker forskarna hur aktörerna samsas kring innovation, hur de öppnar sig för varandra, hur de stora summor pengar som krävs rinner in och fördelas.

- Vi är djupt inne deras verksamhet. Vi har tillgång till detaljerad information och kan göra observationer i realtid, säger Francesco Ciabuschi.

Särskilt intresserad är han av nytänkandet i att organisera läkemedelsforskning. Dessa partnerskap bryter mot många branschregler och utmanar den traditionellt avoga inställningen inom läkemedelsbranschen mot tillit och öppenhet.

- Det kan komma att förändra läkemedelsforskningen i stort, tror Francesco Ciabuschi.

Just nu gör forskargruppen en mängd kvalitativa studier. Därefter ska de utveckla simuleringar för att få mer generell information. Än så länge har inget genombrott skett när det gäller ny antibiotika, men viktiga läkemedelskandidater är under utveckling.

- Behovet är enormt och flera är på rätt spår. Men mycket mer behövs göras. Vi skulle behöva ett eller två nya läkemedel inom de närmaste åren, säger Francesco Ciabuschi.

Projektet: Värdeskapande i kampen mot antibiotikaresistens: En undersökning av näringslivsaktörers roller i sektoröverskridande internationella partnerskap.