RJ Flexit 2024

Riksbankens Jubileumsfond utlyser varje år projektstöd till forskning i samverkan med organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor. 

Sammanfattning

  • Område: humaniora och samhällsvetenskap
  • Söks av: enskild forskare i samarbete med en organisation
  • Beviljas för: 1–3 år
  • Ansökningssystemet öppnar: 20 februari 2024, kl. 09.00
  • Ansökningssystemet stänger: 21 maj 2024, kl. 15.00
  • Beslut om finansiering: 24 oktober 2024
  • Projektstart: 1 januari–1 juli 2025
  • Informationsträff om RJ Flexit (Zoom)