Inriktning

2023-11-20

Med RJ Program avses en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift inom samhällsvetenskap och humaniora som en större grupp forskare med anknytning till Sverige utför under en längre tid. 

Programmen förutsätter en mycket kvalificerad forskningsmiljö eller forskarnätverk med hög kompetens hos forskarna och forskningsledaren. En sådan forskargrupp utmärks av att vara väl förankrad i det internationella forskarsamhället och genom att lämna betydande bidrag till nationell och internationell forskning.