RJ Program 2024

Riksbankens Jubileumsfond utlyser varje år programstöd för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Sammanfattning 

  • Område: humaniora och samhällsvetenskap 
  • Söks av: större forskargrupper med svensk anknytning 
  • Beviljas för: 6–8 år 
  • Ansökningsbelopp: Den genomsnittliga storleken på tidigare beviljade program är cirka 40 miljoner kronor, inklusive LKP och indirekta kostnader. 
  • Utlysningen öppnar: 9 januari 2024 kl. 09.00 
  • Utlysningen stänger: 30 januari 2024 kl. 15.00 
  • Besked om inbjudan till intervju: vecka 17 
  • Beslut om finansiering: 24 oktober 2024 
  • Program startar: 2025